پاورپوینت کاربردی اندیشه اسلامی 2- 125 اسلاید

پاورپوینت کاربردی اندیشه اسلامی 2- 125 اسلاید

پاورپوینت کاربردی اندیشه اسلامی 2- 125 اسلاید

پاورپوینت کاربردی اندیشه اسلامی 2

پاورپوینت کاربردی اندیشه اسلامی 2

پاورپوینت کاربردی اندیشه اسلامی 2

پاورپوینت کاربردی اندیشه اسلامی 2

 

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

از جمله دلائل وحي و نبوت صفات خدا است

 1. خدا حكيم است
 2. حكمت مقتضي ارسال سفير جهت هدايت است
 3. خدا عالم مطلق است
 4. هدف و راه رسيدن به هدف را مي داند
 5. خدا قادر مطلق است

الف : مي تواند بشر را راهنمايي كند  

ب : كسي نمي تواند مانع او شود

 

از جمله دلائل وحي و نبوت جاودانگی انسان

. سعادت اخروي اصل است

 1. كارهاي دنيوي مقدمه رسيدن به سعادت اخروي است
 2. چون هدف از آفرينش انسان كمال راستين اوست .

  الف : آفرينش هدفمند است .   

پاورپوینت کاربردی اندیشه اسلامی 2

 

پاورپوینت کاربردی اندیشه اسلامی 2

 

  ب : كمال و سعادت واقعي انسان هدف است.

 1. كمال واقعي انسان در گرد انتخاب صحيح است
 2. انتخاب صحيح بدون معرفت ممكن نيست
 3. آگاهي هاي برخواسته از عقل و حس كافي نيست
 4. پس نياز به وحي و نبوت ضرورت پيدا مي كند

1

راههاي شناخت

 1. حس : خارج از محسوسات كاربردي ندارد ، فقط جزئيات را درك مي كند
 2. عقل : عقل در مرحله تشخيص و عمل آسيب پذير است
 3. وحي : به خاطر ارتباط با كامل مطلق نقصي ندارد

نظر الكسيس كارل در مورد انسان

 1. علم در شناخت انسان پيشرفتي نداشته
 2. هنوز روشي براي شناخت انسان در ارتباط با خارج وجود ندارد
 3. انسان معرفي شده توسط متخصصين شبحی از انسان است
 4. علت عدم پيشرفت علم در مورد انسان پيچيدگي حقيقت انسان است

  متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت کاربردی اندیشه اسلامی 2 است

  برای دانلود کل پاورپوینت کاربردی اندیشه اسلامی 2 از لینک زیر استفاده کنید:


دسته:

پاورپوینت کاربردی اندیشه اسلامی 2- 125 اسلاید

خرید آنلاین