پاورپوینت کاربردی ویروس ها - 30 اسلاید

پاورپوینت کاربردی ویروس ها - 30 اسلاید

پاورپوینت کاربردی ویروس ها - 30 اسلاید

پاورپوینت کاربردی ویروس ها

پاورپوینت کاربردی ویروس ها

پاورپوینت کاربردی ویروس ها

پاورپوینت کاربردی ویروس ها

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

Ò1983:یکی از فارغ التحصیلان دانشگاهUSC با نام کوهن برای توصیف یک برنامه کامپیوتری مخرب که خود را کپی می کند،واژه «ویروس» را به کار برد.
دسته:

پاورپوینت کاربردی ویروس ها - 30 اسلاید

خرید آنلاین