پاورپوینت پیشگیری از اعتیاد - 20 اسلاید

پاورپوینت پیشگیری از اعتیاد - 20 اسلاید

پاورپوینت پیشگیری از اعتیاد - 20 اسلاید

پاورپوینت پیشگیری از اعتیاد

پاورپوینت پیشگیری از اعتیاد

پاورپوینت پیشگیری از اعتیاد

 

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

توان بخشي و پيگيـري

آنچه از سم زدايي اهميت بيشتري دارد پيگيري و توان بخشي اعتياد است. بيشترين عود اعتياد در مرحله ي بعد از سم زدايي است. اولين اصل موفقيت در اين مرحله پذيرش فرد، اعتقاد و خواسته ي بيمار براي تغيير در زندگي است. بيمار بايد خودش خواهان ترک اعتياد و تغيير در روش زندگي باشد. بپذيرد که لازمه ي جلوگيري از عود، تغيير در سبک زندگي، روابط بين فردي و خانوادگي است. بايد براي بيماران توضيح داده شود که سم زدايي فقط قدم اول درمان است و درمان کامل، نياز به يک دوره ي طولاني مدت دارد. علاوه بر تغيير در سبک زندگي، نگرش و ديناميک خانواده نيز مهم است. در بعضي شرايط ممکن است حتي نياز به تغيير محل زندگي باشد. بيمار بايد در قبال درمان خويش احساس مسووليت نمايد و تمام مسووليت را به گردن تيم درمان نيندازد.

پاورپوینت پیشگیری از اعتیاد

 

پاورپوینت پیشگیری از اعتیاد

 

پيشنهادات :

الف) راهكارهاي متمركز بر فرد با رويکرد پيشگيري:

1- آگاهي از پديدة مواد مخدر و اثرات منفي و مثبت آن

2- افزايش اعتقادات و ارزشها و باورهاي ديني و مذهبي درجامعه

3- تعيين اهداف بلند مدت و كوتاه مدت براي فرد

4- آموزش مهارتهاي تصميم گيري به فرد

5- آموزش مهارتهاي حل مسئله

6- آموزش مهارتهاي قاطعيت به فرد

7- آموزش مهارتهاي مقابله با بحران

8- آموزش نحوه برقراري ارتباط مطلوب درجوانان

9- مراقبت از سلامت وخطراتي كه سلامت فرد را تهديد ميكند

10- پرهيز از خشونت

پيشنهادات :

ب)راهكار هاي متمركز بر والدين با رويکرد کاهش

 

1-افزايش اطلاعات و آگاهي والدين در مورد مواد مخدر و روانگردانها

2- آشنايي با ويژگيها و خصوصيات دوران نوجواني

3-كيفيت و شيوة برقراري ارتباط با نوجوان

  

ج)راهكار هاي متمركز بر مدرسه با رويکرد پيشگيري و کاهش:

 

1-برنامه‌هاي ‌آموزشي ‌در محيط ‌مدرسه ‌براي ‌آموزش ‌كاركنان‌آن‌قسمت ‌و ‌به‌كارگيري‌ سياستهاي ضروري در مقابله با مواد مخدر

2- فعاليتهاي متمركز بر مديران ومسئولان مدرسه

3-برنامه هاي متمركز بر معلمان

4-روشهاي متمركز در تدوين برنامه هاي درسي

5- برنامه هاي متمركز بر رهبران گروههاي همسالان

متن فوق تنها سه اسلاید از پاورپوینت پیشگیری از اعتیاد  است؛

برای دانلود کل پاورپوینت پیشگیری از اعتیاد  از لینک زیر استفاده کنید:


دسته:

پاورپوینت پیشگیری از اعتیاد - 20 اسلاید

خرید آنلاین