پاورپوینت حقوق و دستمزد - 128 اسلاید

پاورپوینت حقوق و دستمزد - 128 اسلاید

پاورپوینت حقوق و دستمزد - 128 اسلاید

پاورپوینت حقوق و دستمزد

پاورپوینت حقوق و دستمزد

پاورپوینت حقوق و دستمزد

پاورپوینت حقوق و دستمزد


 

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

در حال حاضر حقوق كاركنان رسمي مشمول قانون استخدام كشوري و مقررات استخدامي شركتهاي دولتي بر اساس قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 13/6/1370 مجلس شوراي اسلامي ، آيين نامه اجرايي آن و ساير بخشنامه هاي صادره بر اساس آن پرداخت مي گردد.

 

lحقوق مبنا
دسته:

پاورپوینت حقوق و دستمزد - 128 اسلاید

خرید آنلاین