پاورپوینت ارتباط - 63 اسلاید

پاورپوینت ارتباط - 63 اسلاید

پاورپوینت ارتباط - 63 اسلاید

پاورپوینت ارتباط 

پاورپوینت ارتباط 

پاورپوینت ارتباط 

پاورپوینت ارتباط 

 

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

به همین دلیل شایسته است برنامه ریزان امور بهداشتی که مسئولیت تربیت نیروي انسانی شاغل را برعهده دارند، در برنامه آموزش این گروه تاکید آموزشی کامل به عمل

آورند تا کارکنان شاغل قـادر باشند ارتباط موثرتري با

خدمت گیرندگان خود برقرار نمایند و

 هدف نهایی ارتقاء سلامتی جامعه را تحقق بخشند.

ارتباطات غیر کلامی، انتقال پیام ها بدون استفاده از

واژه ها هستند.

 

پاورپوینت ارتباط 

 

پاورپوینت ارتباط 

 

برای جبران عدم کفایت اطلاعات پیام کلامی، اشخاص به     صورت نا خودآگاه از حالات چهره، حرکات دست و سر،       اشاره و تن صدا برای تقویت مفهوم بیان شده در طی

ارتباط استفاده می کنند.

تماس چشمی

ما از طریق دریچه چشم افراد، اطلاعات بی شماري

 درباره  احساسات آن ها به دست می آوریم

 

وقتی کسی از تماس چشمی با ما اجتناب می کند ؟

 

همچنین خیره شدن به چشم فرد ؟

متن فوق تنها سه اسلاید از پاورپوینت ارتباط  است؛

برای دانلود کل پاورپوینت ارتباط  از لینک زیر استفاده کنید:


دسته:

پاورپوینت ارتباط - 63 اسلاید

خرید آنلاین