پاورپوینت سفره های آب زیرزمینی - 28 اسلاید

پاورپوینت سفره های آب زیرزمینی - 28 اسلاید

پاورپوینت سفره های آب زیرزمینی - 28 اسلاید

پاورپوینت سفره های آب زیرزمینی

پاورپوینت سفره های آب زیرزمینی

پاورپوینت سفره های آب زیرزمینی

پاورپوینت سفره های آب زیرزمینی

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

علاوه بر آن تخلیه سفره آب زیرزمینی ، موجب خشک شدن چاههای عمیق و نابودی کشاورزی ، نشست اراضی اطراف چاهها ، فرورفتن تجهیزات سرچاهی برون چاه ، تخریب ساختمانهای سرچاهی ، زلزله های القایی کم شدت ، نشست سراسری دشت ها و زلزله های شدید احتمالی و سایر عوارض خواهد بود .
در مواردی نیز که آب ورودی به سیستم بیش از میزان خروجی آنست ، ما با خسارتهای بیشماری مواجه خواهیم بود : بالا آمدن سطح آب زیرزمینی در دشتها و روستاها و شهرها ، نمناک شدن کف اتاقها ، جمع شدن آب در طویله های روستائیان ، جمع شدن آب در تنورهای زمینی ، نمور وتخریب شدن دیوارها ، نشست ساختمانها و شکستگی حاصل از نشست ،
آلوده شدن آب زیرزمینی با فاضلاب خانگی ، افزایش بیماریهای ناشی از آب ، خشک شدن درختان ، کاهش راندمان زراعی و خشک شدن مزارع در اثر زهدار شدن اراضی ، شوری خاکها و... از جمله خسارتهای ممکن در اثر بالا آمدن سطح آب زیرزمینی است .

پاورپوینت سفره های آب زیرزمینی

پاورپوینت سفره های آب زیرزمینی

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت سفره های آب زیرزمینی است

برای دانلود کل پاورپوینت سفره های آب زیرزمینی از لینک زیر استفاده کنید:

دسته:

پاورپوینت سفره های آب زیرزمینی - 28 اسلاید