پاورپوینت سرمایه گذاری خطرپذیر - 33 اسلاید

پاورپوینت سرمایه گذاری خطرپذیر - 33 اسلاید

پاورپوینت سرمایه گذاری خطرپذیر - 33 اسلاید

پاورپوینت سرمایه گذاری خطرپذیر

پاورپوینت سرمایه گذاری خطرپذیر

پاورپوینت سرمایه گذاری خطرپذیر

پاورپوینت سرمایه گذاری خطرپذیر

 

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

دهه 80 رشد انفجاری در رشد سرمایه گذار ی خطر پذیر در داخل آمریکا و به صورت ریشه ای در خارج صورت گرفته که تغییر و تحولات اساسی در ساختار و کارکردهای صنعت را به دنبال داشته است.

به این صورت که شرکت های VC افزایش یافت و شبکه قدیمی دچار فرسایش شد.

قوانین مالیات داخلی، سرمایه گذاری را در مرحله اول برای شرکت های VC غیر جذاب نمود و باعث شد درها را برای رقبای خارجی باز کنند تااز بار هزینه هایشان کم شود.

تامین کنندگان سرمایه خواستار برگشت سریعتر و کم خطر تر بودندو این سبب می شد تا شرکتهای VC به دنبال بازده سود بیشتر باشند.

nچالش های دهه 90

پاورپوینت سرمایه گذاری خطرپذیر

پاورپوینت سرمایه گذاری خطرپذیر

دسته:

پاورپوینت سرمایه گذاری خطرپذیر - 33 اسلاید

خرید آنلاین