پاورپوینت آئین نامه حفاظتی صنایع چوب - 12 اسلاید

پاورپوینت آئین نامه حفاظتی صنایع چوب - 12 اسلاید

پاورپوینت آئین نامه حفاظتی صنایع چوب - 12 اسلاید

پاورپوینت آئین نامه حفاظتی صنایع چوب

پاورپوینت آئین نامه حفاظتی صنایع چوب

پاورپوینت آئین نامه حفاظتی صنایع چوب

پاورپوینت آئین نامه حفاظتی صنایع چوب

 

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

ماده 1ـ کلیه کارگران شاغل در کارگاه بایستی با عملکرد دستگاه های موجود و خطرات احتمالی آنها آشنایی داشته و همچنین آموزشهای لازم را دیده باشند.

ماده 2ـ تراشه های چوب، خاک اره ها و غیره بایستی مرتباً از محل کارگاه خارج شوند تا کف کارگاه و محیط کار همواره تمیز و عاری از هرگونه ضایعات باشد.

ماده 3ـ دستگاه های نجاری بایستی مجهز به تهویه موضعی باشند تا از انتشار و تجمع ضایعات چوب و خاک اره در کارگاه به ویژه بر روی قسمتهای مختلف دستگاه جلوگیری شود.

ماده 4ـ کلیه کانالها و گودالها، حفره ها و شیارها یی که در کف کارگاه و نزدیک به ماشین های اره جهت قرار دادن وسایل انتقال چوب (ترانسپورتر) یا برای آب روها احداث شده باید به وسیله نرده یا حفاظ مناسب محفوظ شود.

پاورپوینت آئین نامه حفاظتی صنایع چوب

 

پاورپوینت آئین نامه حفاظتی صنایع چوب

 

ماده 5ـ قسمتهای انتقال دهنده نیرو مانند تسمه فلکه ها، چرخ دنده ها،   نقاله ها فلکه­­های اصطکاکی، بازوهای لنگ، غلطک ها و همچنین دیگر قسمتهایی که امکان درگیری با لباس کار و یا بدن کارگر را دارندبایستی به حفاظ مناسب، محکم، مقاوم و ایمن مجهز شوند.

ماده 6ـ نظافت، تعمیر، سرویس و تنظیم دستگاه های مختلف نجاری و درودگری و غیره بایستی فقط زمان خاموش بودن دستگاه صورت پذیرد.

ماده 7ـ به کارگران شاغل در این صنعت به تناسب نوع فعالیت و کار وسایل حفاظت فردی متناسب مانند: لباس کار، کلاه ایمنی، ماسک تنفسی، کفش کار، عینک، دستکش، گوشی، حفاظ طلقی صورت و غیره تحویل داده شود.

ماده 8ـ تنظیم حفاظها یا وسایل هدایت کننده چوب هنگام روشن بودن دستگاه ها ممنوع است.

ماده 9ـ تجهیزات برقی مانند تخته کلیدها، کلیدهای چاقوئی و غیره بایستی به نحو مطمئن و ایمن در داخل محفظه مناسبی نصب گردد و پیرامون آنها، بر روی فرش عایق گسترده شود.

ماده 10ـ در اطراف دستگاه های نجاری و در نقاط خطر آفرین آنها بایستی کلیدهای قطع اضطراری برق به طور  مشخص و به تعداد کافی نصب و در دسترس کارگران قرار گیرد تا در هنگام بروز خطر قابل استفاده باشد.

ماده 11ـ حذف کردن حفاظها، گیره ها و هرگونه تجهیزات جانبی ایمنی، از دستگاه های نجاری ممنوع می باشد.

ماده 12ـ برای راندن و هل دادن قطعات چوب در هنگام کار با دستگاه رنده یا اره و موارد مشابه بایستی از دستگیره مخصوص بار دادن استفاده نمود.

ماده 13ـ در ماشین های اره چوب بری، الکتروموتور و یا قسمت محرک دستگاه بایستی دارای قدرت کافی باشد تا احتمال گیر کردن تیغه اره در داخل چوب از بین برود.

ماده 14ـ دندانه های اره باید متناسب با جنس چوب و نوع برش باشد.

ماده 15ـ تیغه اره باید بدون ترک بوده و به بهترین وضع نگهداری شود و چپ و راست کردن و تیز کردن آن دقیقاً انجام گردد.

ماده 16ـ فاصله بین دیوار و میز کار نباید از 45 سانتی متر کمتر باشد و در صورتی که این فاصله را برای عبور کارگر در نظر گرفته باشند از 90 سانتی متر کمتر نباشد.

ماده 17ـ فاصله بین سطح میز کار و سقف کارگر یا اشیاء و وسايلی که به سقف نصب شده نباید کمتر از 2متر باشد.

ماده 18ـ در محل هایی که عبور ازروی غلطک­ها و نوارهای نقاله ضروری باشد باید پله ها یا پل­هایی تعبیه گردد که مجهز به نرده حفاظتی باشد.

ماده 19ـ لباس کار کارگران بایستی به نحوی باشد که علاوه بر سهولت و راحتی در انجام کار، از درگیر شدن قسمتهای مختلف آن با قطعات گردنده و متحرک دستگاه ها جلوگیری به عمل آورد.

ماده 20ـ از قراردادن هر گونه مواد اعم از مواد اولیه یا در دست ساخت یا تولید شده در مسیر حرکت وسایل متحرک و عبور و مرور کارگران در کارگاه خودداری گردد.

ماده 21ـ کلیه سیمها و کابل های برق اضافی از محیط کارگاه بایستی جمع آوری گردد و لازم است سیمها و کابلهای مورد استفاده از داخل کانالها و یا لوله های مخصوص و مناسب عبور داده شود.

ماده 22ـ تخته ها و الوارها باید به گونه ای به دیوار تکیه داده شود که احتمال سقوط و لغزش آنها وجود نداشته باشد.

ماده 23ـ دیواری که برای تکیه دادن تخته ها و الوارها استفاده می شود بایستی استقامت و استحکام کافی متناسب با بار وارده را داشته باشد.

ماده 24ـ تخته های نئوپان و مواد مشابه بایستی به صورت افقی بر روی زمین قرار داده شوند و در صورتی که لازم است به طور  عمودی قرار گیرند باید از تکیه گاه های مطمئن مانندخرک استفاده شود.

ماده 25ـ تنه درخت، الوار، چوب، تخته و همچنین تولیدات کارگاهی بایستی در محل مناسب به نحو ایمن نگهداری شوند تا از سقوط و لغزش آنها ممانعت به عمل آید.

ماده 26ـ برای جلوگیری از وصل شدن ناگهانی برق و حرکت نمودن دستگاه بایستی حتماً در مسیر اصلی برق از کنتاکتورهای مناسب استفاده شود.

ماده 27ـ کارفرمایان یا مسؤولین واحد ها موظفند از ورود افراد متفرقه به قسمتهای مختلف کارگاه جلوگیری نمایند.

ماده 28ـ کلیه قسمتهای اره فلکه شامل فلکه های بالا و پايین، نوار اره در بالا و پايین میز و همچنین فلکه و تسمه فلکه الکترو موتور و غیره بایستی دارای حفاظ دائمی مناسب، محکم و مقاومی باشند.

ماده 29ـ حفاظ فلکه پایینی اره تسمه ای باید تا سطح زمین ادامه داشته و طوری ساخته شود تا از ورود اجسام خارجی به زیر فلکه جلوگیری گردد و در صورت لزوم به عنوان محفظه مکنده خاک اره نیز از آن استفاده شود.

ماده 30ـ اره تسمه اي باید دارای وسیله تنظیم کننده خودکاری باشد تا کشش تیغه اره را تنظیم کرده و از شل و سفت شدن غیر عادی آن در حین کار جلوگیری کند.

ماده 31ـ حفاظ فلکه بالايی اره تسمه ای باید حداقل 10 سانتی متر بالاتر از طوقه فلکه آن شروع شده و تا پایین ترین نقطه طوقه فلکه ادامه یابد.

ماده 32ـ در موقع سوار کردن یا برداشتن تسمه اره باید آن را دقيقاً مورد معاینه قرارداد تا ترک یا عیب دیگری نداشته باشد.

ماده 33ـ ناف و بازوها و طوقه فلکه های دستگاه اره تسمه ای همچنین پیچ ها و پرچ های آن باید حداقل ماهی یک بار بازرسی شده و با زدن ضربه، فلکه های ترک دار و معیوب مشخص و از کار خارج شوند.

ماده 34ـ ضخامت طوقه فلکه های دستگاه های اره تسمه ای در قسمتی که فشار نوار اره مؤثر است باید حداقل 16 میلی متر باشد.

ماده 35ـ برداشتن از روی فلکه و همچنین جمع کردن قطعات شکسته تسمه قبل از توقف کامل ماشین ممنوع است.

ماده 36ـ سرعت دورانی فلکه های مربوط به تسمه اره نباید از حد مجاز درج شده بر روی پلاک مشخصات دستگاه تجاوز کند.

ماده 37ـ از به کار بردن تسمه های معیوب یا ترک دار جداً خودداری گردد.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت آئین نامه حفاظتی صنایع چوب است

برای دانلود کل پاورپوینت آئین نامه حفاظتی صنایع چوب از لینک زیر استفاده کنید:


دسته:

پاورپوینت آئین نامه حفاظتی صنایع چوب - 12 اسلاید

خرید آنلاین