پاورپوینت الكترو كارديوﮔراف سانتريفوﮊ ﭘالس اكسي متر فور راديوﮔرافي تشك مواج - 35 اسلاید

پاورپوینت الكترو كارديوﮔراف سانتريفوﮊ ﭘالس اكسي متر فور راديوﮔرافي تشك مواج - 35 اسلاید

پاورپوینت الكترو كارديوﮔراف سانتريفوﮊ  ﭘالس اكسي متر فور راديوﮔرافي تشك مواج - 35 اسلاید

پاورپوینت الكترو كارديوﮔراف سانتريفوﮊ  ﭘالس اكسي متر فور راديوﮔرافي تشك مواج

پاورپوینت الكترو كارديوﮔراف سانتريفوﮊ  ﭘالس اكسي متر فور راديوﮔرافي تشك مواج

پاورپوینت الكترو كارديوﮔراف سانتريفوﮊ  ﭘالس اكسي متر فور راديوﮔرافي تشك مواج

پاورپوینت الكترو كارديوﮔراف سانتريفوﮊ  ﭘالس اكسي متر فور راديوﮔرافي تشك مواج

 

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

ECG   الكترو كارديوﮔراف


منشا فعاليت الكتريكي قلب انقباض صاف و منظم دهليزها و بطن ها
 به شكل مجموعه اي هماهنگ از وقايع الكتريكي است كه درون قلب اتفاق مي افتد . 

 

شكل موج ﭘتانسيل ايجاد شده درقلب

ايجاد مي شود . توسط دپلاريزاسيون دهليزي : P
   دپلاريزاسيون بطني صورت مي گيرد . : QRS
   متناظر با رپلاريزاسيون بطني در نظر گرفته مي شود . : T
به واسطه رپلاريزاسيون آهسته ماهيچه هاي پاپيلاري صورت مي گيرد .  : U
  

پاورپوینت الكترو كارديوﮔراف سانتريفوﮊ  ﭘالس اكسي متر فور راديوﮔرافي تشك مواج

 

پاورپوینت الكترو كارديوﮔراف سانتريفوﮊ  ﭘالس اكسي متر فور راديوﮔرافي تشك مواج

 

پالس اكسي متر

از خاصيت هاي جذبي و انعكاسي نور استفاده مي شود و
ميزان اكسيژن اشباع خون را توسط سنسوري كه شامل منابع نوري قرمز و مادون قرمز است اندازه گيري مي كند
تعداد ضربان نيز با اندازه گيري زمان بين پيك منحني هاي طول موج نور با مادون قرمز وسپس معكوس كردن آن محاسبه مي شود

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت الكترو كارديوﮔراف سانتريفوﮊ  ﭘالس اكسي متر فور راديوﮔرافي تشك مواج است

برای دانلود کل پاورپوینت الكترو كارديوﮔراف سانتريفوﮊ  ﭘالس اكسي متر فور راديوﮔرافي تشك مواج از لینک زیر استفاده کنید:

 


دسته:

پاورپوینت الكترو كارديوﮔراف سانتريفوﮊ ﭘالس اكسي متر فور راديوﮔرافي تشك مواج - 35 اسلاید

خرید آنلاین