پاورپوینت کاربردی آشنایی با زبان .NET Visual C# - سی و پنج اسلاید

پاورپوینت کاربردی آشنایی با زبان .NET Visual C# - سی و پنج اسلاید

پاورپوینت کاربردی آشنایی با زبان .NET Visual C# - سی و پنج اسلاید

پاورپوینت کاربردی آشنایی با زبان .NET Visual C#

پاورپوینت کاربردی آشنایی با زبان .NET Visual C#

پاورپوینت کاربردی آشنایی با زبان .NET Visual C#

پاورپوینت کاربردی آشنایی با زبان .NET Visual C#

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

در این فصل بمعرفی زبان Visual C#.NET می پردازیم. ابتدا انواع داده استاندارد این زبان و کاربرد آنها شرح داده می شود. سپس به دستورات این زبان می پردازیم و در قالب مثالهایی آنها را بررسی خواهیم نمود.
دسته:

پاورپوینت کاربردی آشنایی با زبان .NET Visual C# - سی و پنج اسلاید

خرید آنلاین