پاورپوینت کاربردی آزمایشگاه عوامل شیمیایی - 43 اسلاید

پاورپوینت کاربردی آزمایشگاه عوامل شیمیایی - 43 اسلاید

پاورپوینت کاربردی آزمایشگاه عوامل شیمیایی - 43 اسلاید

پاورپوینت کاربردی آزمایشگاه عوامل شیمیایی

پاورپوینت کاربردی آزمایشگاه عوامل شیمیایی

پاورپوینت کاربردی آزمایشگاه عوامل شیمیایی

پول شما و زندگی شما

http://dynamic.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

لوله های هستند به طول 11 سانتی متر وقطرخارجی 6 میلی متر وقطر داخلی 4 میلی متر که از مواد جاذب جامد وواکنش دهنده پر شده است ودر اثر واکنش با آلاینده شیمیایی تغییر رنگ ایجاد میشود که طول تغییر رنگ برابر میزان آلودگی بر حسب ppm می باشد  پاورپوینت کاربردی آزمایشگاه عوامل شیمیایی
مشخصات این دتکتور تیوپها درجه بندی بر حسب ppm و تعداد ضربه ای که توسط پمپ باید زده شود (n ) می باشد  پاورپوینت کاربردی آزمایشگاه عوامل شیمیایی
این دتکتور تیوپها دارای درجه بندی برحسب میکرولیتر می باشد وبرای نمونه برداری نیاز به یک پمپ با دبی پایین به نام پلی متر دارد
ابتدا دو سر دتکتور شکسته میشود واز طریق فلش روی دتکتور آن را به پمپ وصل می کنیم سپس پمپ را روشن ومرتبا به دتکتور نگاه میکنیم تا تغییر رنگ در دتکتور ایجاد شود به محض تغییر رنگ پمپ را خاموش می کنیم ودتکتور تیوپ را از پمپ خارج می کنیم وطول تغییر رنگ را بر حسب میکرو لیتر یاد داشت می کنیم
در داخل این وسایل گاز شوی محلول جاذب ریخته میشود وسپس با دبی 1 لیتر در دقیقه نمونه برداری انجام میشود مکانیسم عمل بابلرها وایمپینجرها بر اساس جذب درون مایع انجام میشود  پاورپوینت کاربردی آزمایشگاه عوامل شیمیایی
گازشویها دارای یک مخزن مدرج جهت محلول جاذب می باشند ودارای یک نازل جهت انتقال هوا به درون محلول هستند ویک خروجی که به پمپ نمونه برداری وصل میشود

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت کاربردی آزمایشگاه عوامل شیمیایی است

برای دانلود کل پاورپوینت کاربردی آزمایشگاه عوامل شیمیایی از لینک زیر استفاده کنید:


دسته:

پاورپوینت کاربردی آزمایشگاه عوامل شیمیایی - 43 اسلاید

خرید آنلاین