پاورپوینت کاربردی اندازه گيری جريان مایعات - 42 اسلاید

پاورپوینت کاربردی اندازه گيری جريان مایعات - 42 اسلاید

پاورپوینت کاربردی اندازه گيری جريان مایعات - 42 اسلاید

پاورپوینت کاربردی اندازه گيری جريان مایعات

پاورپوینت کاربردی اندازه گيری جريان مایعات

پاورپوینت کاربردی اندازه گيری جريان مایعات

پول شما و زندگی شما

http://dynamic.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

اهميت آن بدليل کاربرد در کارهای متنوع
اهميت اقتصادی کار (آب، نفت، گاز....)
عبور مقدار معينی (حجم يا جرم) از ماده در واحد زمان از يک مسير (لوله، کانال،...)
واحد آن GPM, CFM, CMS, Liter/Min
اهميت دقت اندازه گيری و مسائل اقتصادی
در اندازه گيری دبی فشار و دما هم نقش دارند پاورپوینت کاربردی اندازه گيری جريان مایعات
دبی سنج های تجارتی عموماً به صورت دبی حجمی (حجم در واحد زمان) و در شرايط استاندار 1 اتمسفر و 20 درجه سانتی گراد اندازه گيری می کنند
روشهای اندازه گيری به عوامل زير بستگی دارد:
جنس ماده پاورپوینت کاربردی اندازه گيری جريان مایعات
ميزان چسبندگی
درجه حرارت
هدايت الکتريکی
مقدار جريان پاورپوینت کاربردی اندازه گيری جريان مایعات
مقدار مواد معلق

متداولترين دبی سنج از نوع مقطع متغير
جريان از پايين وارد لوله ای به شکل مخروط ناقص میشود
جسمی با چگالی بيشتر از سيال در آن قرار دارد
جسم در نقطه ای مستقر می شود که
نيروی اصطکاک و شناوری Buoyancy
با نيروی وزن برابر شود
دقت دستگاه 1-5 درصد پاورپوینت کاربردی اندازه گيری جريان مایعات
بايد عمود بر سطح زمين نصب شود

برای اندازه گيری جريان های خارجی سيالات بصورت موضعی
تونل باد
خارج از هواپيما و وسايل حمل و نقل
با نصب کاوشگر در هر نقطه می توان فشار و به دنبال آن سرعت را مشخص نمود
کاوشگر گاهی لوله پيتو Pitot Tube ناميده می شود

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت کاربردی اندازه گيری جريان مایعات است

برای دانلود کل پاورپوینت کاربردی اندازه گيری جريان مایعات از لینک زیر استفاده کنید:


دسته:

پاورپوینت کاربردی اندازه گيری جريان مایعات - 42 اسلاید

خرید آنلاین