پاورپوینت کاربردی آزمایش میدانی وطرحهای درون آزمودنیها - 40 اسلاید

پاورپوینت کاربردی آزمایش میدانی وطرحهای درون آزمودنیها - 40 اسلاید

پاورپوینت کاربردی آزمایش میدانی وطرحهای درون آزمودنیها - 40 اسلاید

پاورپوینت کاربردی آزمایش میدانی وطرحهای درون آزمودنیها

پاورپوینت کاربردی آزمایش میدانی وطرحهای درون آزمودنیها

پاورپوینت کاربردی آزمایش میدانی وطرحهای درون آزمودنیها

پول شما و زندگی شما

http://dynamic.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

آزمایش میدانی:
مردم اغلب هنگام تفکر درمورد آزمایشهای مختلف یک آزمایشگاه مجهز را متصور می شوند. البته آزمایشگاه مناسب الزاماً به یک آزمایش صحیح منجر نمی شود. یکی از مجموعه فعالیت هایی که منجر به افزایش موفقیت آزمایش می شود،آرایش تصادفی است.(عدم وابستگی به مکان خاص).
تعریف:آزمایش میدانی عبارتست از انجام آزمایش درمحیط طبیعی.
مزایای آزمایش میدانی: پاورپوینت کاربردی آزمایش میدانی وطرحهای درون آزمودنیها
1) افزایش توان آزمایش 2) تعمیم نتایج به شرایط طبیعی تر
3) تعمیم نتایج به گروههای مختلف 4) اطمینان از واقعی بودن واکنش آزمودنیها
دلایل استفاده از آزمایش میدانی: پاورپوینت کاربردی آزمایش میدانی وطرحهای درون آزمودنیها
1)اعتبار بیرونی(External validity):
الف)یعنی تعمیم یافته های آزمایش به شرایط خارج از آزمایشگاه یا به عبارتی اولین هدف تعمیم یافته های آزمایشگاه به موقعیتی فراتر از آن است.
هدف آزمایش میدانی پاسخ به این سؤال است:آیا نتایج آزمایشگاهی را می توان در شرایط طبیعی نیز بدست آورد؟
ب)هدف دیگر تعمیم یافته های آزمایشگاهی به گروههای مختلف مردم است که با نمونه هایی که اغلب در آزمایشها به صورت داوطلبانه انتخاب می شوند،متفاوت هستند.(مثلاً انتخاب دانشجویان یک رشته خاص و....).
5) عدم توان کافی آزمایش: پاورپوینت کاربردی آزمایش میدانی وطرحهای درون آزمودنیها
در آزمایشگاه میتوان با کاهش خطای تصادفی و استفاده از مقادیر دقیق متغیر وابسته، توان آزمایش را افزایش داد.
آزمایشگاه: با کاهش میزان تغییر متغیرهای مداخله گر، خطای تصادفی کاهش میابد. میتوان با به کار بردن گروه های یکسان، از بروز ناخواسته مربوط به تفاوت های فردی کاست. جهت جلوگیری از بروز نامطلوب در محیط نیز، آزمون در شرایط یکسان انجام میشود. میتوان عامل مزاحم را کنترل نمود (سر و صداو ... که باعث حواسپرتی میشوند). جهت رهایی از تغییرات ناخواسته در روند کار، آزمون را استاندارد نمود.
راه حل در آزمون میدانی: استفاده از یک آزمونگر کمکی دیگر فقط جهت جمع آوری داده ها، و استفاده از وسایلی مثل دوربین ویدئویی، ضبط صوت، زمان سنج و...

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت کاربردی آزمایش میدانی وطرحهای درون آزمودنیها است

برای دانلود کل پاورپوینت کاربردی آزمایش میدانی وطرحهای درون آزمودنیها از لینک زیر استفاده کنید:


دسته:

پاورپوینت کاربردی آزمایش میدانی وطرحهای درون آزمودنیها - 40 اسلاید

خرید آنلاین