پاورپوینت کاربردی دینامیک قطار - 37 اسلاید

پاورپوینت کاربردی دینامیک قطار - 37 اسلاید

پاورپوینت کاربردی دینامیک قطار - 37 اسلاید

پاورپوینت کاربردی دینامیک قطار

پاورپوینت کاربردی دینامیک قطار

پاورپوینت کاربردی دینامیک قطار

پول شما و زندگی شما

http://dynamic.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

فرمول های تجربی برای مقاومت حرکتی
در این فرمول ها مقادیر A,B,C به خصوصیات قطار بستگی دارد.
شرکتهای مختلف فرمول های تجربی متفاوتی ارائه نموده اند:
فرمول های راه آهن فرانسه
فرمول های راه آهن آمریکا پاورپوینت کاربردی دینامیک قطار
فرمول های راه آهن آلمان پاورپوینت کاربردی دینامیک قطار
فرمول هایی برای راه آهن های عریض و باریک
حرکت قطار در تونل ها پاورپوینت کاربردی دینامیک قطار
در مقایسه با هوای آزاد حرکت قطار در تونل دارای ویژگی های خاصی می باشد که افزایش ناگهانی فشار با تاثیر ناخوشایند بر روی آسایش سرنشینان همراه است.

مشکلات فشار:با ورود قطار به تونل در قسمت جلویی به دلیل فشرده شدن هوا یک موج با فشار مثبت ایجاد می شود...
و در قسمت انتهایی قطار پس از ورود به تونل به دلیل خلا ایجاد شده موج با فشار منفی ایجاد می شود...
مقایسه مقاومت بین وسایل حرکتی راه آهن و راه
مقاومت حرکتی وسیله نقلیه ریلی بسیار کمتراز وسیله نقلیه جاده ای می باشد.کم بودن مقاومت حرکتی راه آهن در درجه اول به خاطر پایین بودن ضریب اصطکاک دینامیکی بین چرخ های فلزی با ریل های فلزی و از طرف دیگر به خاطر پایین بودن مقاومت آیرودینامیکی قطار به علت طول بلند آن می باشد

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت کاربردی دینامیک قطار است

برای دانلود کل پاورپوینت کاربردی دینامیک قطار از لینک زیر استفاده کنید:


دسته:

پاورپوینت کاربردی دینامیک قطار - 37 اسلاید

خرید آنلاین