پاورپوینت کاربردی هزينه يابي برمبناي هدف و هزينه يابي بر مبناي كايزن - 46 اسلاید

پاورپوینت کاربردی هزينه يابي برمبناي هدف و هزينه يابي بر مبناي كايزن - 46 اسلاید

پاورپوینت کاربردی هزينه يابي برمبناي هدف و هزينه يابي بر مبناي كايزن - 46 اسلاید

پاورپوینت کاربردی هزينه يابي برمبناي هدف و هزينه يابي بر مبناي كايزن

پاورپوینت کاربردی هزينه يابي برمبناي هدف و هزينه يابي بر مبناي كايزن

پاورپوینت کاربردی هزينه يابي برمبناي هدف و هزينه يابي بر مبناي كايزن

پول شم

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

و زندگی شما

http://dynamic.sellfile.ir/

روش های بهایابی:
1- بهایابی بر مبنای واقعی
2- بهایابی بر مبنای نرمال
2- بهایابی بر مبنای استاندارد
3- بهایابی بر مبنای فعالیت پاورپوینت کاربردی هزينه يابي برمبناي هدف و هزينه يابي بر مبناي كايزن
4- بهایابی بر مبنای هدف پاورپوینت کاربردی هزينه يابي برمبناي هدف و هزينه يابي بر مبناي كايزن
5- بهایابی بر مبنای کایزن پاورپوینت کاربردی هزينه يابي برمبناي هدف و هزينه يابي بر مبناي كايزن
6-بهایابی بر مبنای کیفیت
بهایابی هدف یک مهندسی معکوس :
هزینه یابی هدف یک مهندسی معکوس است که در ابتدا مراحل طراحی محصول ، نتایج احتمالی را با تحقیقات بازار پیش بینی کرده و سعی دارد محصولی با بهای تمام شده مشخص که هم تامین کننده سود مورد نظر مدیریت و هم تامین کننده نیازهای مشتریان از لحاظ قیمت ، کیفیت و کارکرد باشد ارائه کند .
سیستم بهایابی هدف،
بهایابی را براساس تخمین قیمت محصول در بازار رقابتی و تعیین میزان سود مورد نظر و کاستن این دو مقدار از یکدیگر تعیین می‌ کند.
یعنی حد هزینه مجاز را برای دستیابی به سود مشخص، براساس قیمت بازار، برآورد می‌ کند.
بهای تمام شده محصول = سود مورد نظر – قیمت فروش محصول

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت کاربردی هزينه يابي برمبناي هدف و هزينه يابي بر مبناي كايزن است

برای دانلود کل پاورپوینت کاربردی هزينه يابي برمبناي هدف و هزينه يابي بر مبناي كايزن از لینک زیر استفاده کنید:

 


دسته:

پاورپوینت کاربردی هزينه يابي برمبناي هدف و هزينه يابي بر مبناي كايزن - 46 اسلاید

خرید آنلاین