پاورپوینت کاربردی فرآیند برنامه ریزی نیروی انسانی - 40 اسلاید

پاورپوینت کاربردی فرآیند برنامه ریزی نیروی انسانی - 40 اسلاید

پاورپوینت کاربردی فرآیند برنامه ریزی نیروی انسانی - 40 اسلاید

پاورپوینت کاربردی فرآیند برنامه ریزی نیروی انسانی

پاورپوینت کاربردی فرآیند برنامه ریزی نیروی انسانی

پاورپوینت کاربردی فرآیند برنامه ریزی نیروی انسانی

پاورپوینت کاربردی فرآیند برنامه ریزی نیروی انسانی

پاورپوینت کاربردی فرآیند برنامه ریزی نیروی انسانی

پاورپوینت کاربردی فرآیند برنامه ریزی نیروی انسانی

 

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

مراحل برنامه ریزی نیروی انسانی
تعیین موجودی نیروی انسانی در سازمان .
مطالعه و بررسی اهداف آتی سازمان .
برآورد نیاز سازمان به نیروی انسانی ( تقاضا برای نیروبا توجه به اهداف آتی سازمان . )
برآورد عرضه نیروی انسانی ( از منابع داخلی یا خارجی ) .
مقایسه عرضه و تقاضای نیروی انسانی و تعیین سیاستهای پرسنلی سازمان بر اساس آن .


الف : تهیه فهرست موجودی مهارتها
برای این منظور می توان از فرمهای مختلفی که کارکنان در

هنگام استخدام و یا بعد از آن پرکرده اند ، استفاده کرد و پس از

استخراج اطلاعات برای تایید درستی به نظر سرپرستان مستقیم و

کارشناسان اداره امور پرسنل رساند.

طراحی سیستم اطلاعاتی جدید
سیستم اطلاعاتی جدید باید به گونه ای طراحی شود که جوابگوی تمام نیازهای اطلاعاتی سازمان درباره منابع انسانی باشد. انواع اطلاعات خام از منابع و مراکز مختلف از طریق ورودیهای متعدد به سیستم وارد و بعد از پردازش به صورت اطلاعات طبقه بندی شده در اختیار مدیران قرار می گیرد .

 

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت کاربردی فرآیند برنامه ریزی نیروی انسانی است

برای دانلود کل پاورپوینت کاربردی فرآیند برنامه ریزی نیروی انسانی از لینک زیر استفاده کنید:


دسته:

پاورپوینت کاربردی فرآیند برنامه ریزی نیروی انسانی - 40 اسلاید

خرید آنلاین