پاورپوینت کاربردی آرایه ها در نرم افزار متلب - 31 اسلاید

پاورپوینت کاربردی آرایه ها در نرم افزار متلب - 31 اسلاید

پاورپوینت کاربردی آرایه ها در نرم افزار متلب - 31 اسلاید

پاورپوینت کاربردی آرایه ها در نرم افزار متلب

پاورپوینت کاربردی آرایه ها در نرم افزار متلب

پاورپوینت کاربردی آرایه ها در نرم افزار متلب

پاورپوینت کاربردی آرایه ها در نرم افزار متلب

پاورپوینت کاربردی آرایه ها در نرم افزار متلب

پاورپوینت کاربردی آرایه ها در نرم افزار متلب

 

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

2-8- اندازه آرايه:
با استفاده از دستورات length و size مي‌توان ابعاد يک آرايه را بدست آورد.
دستور length اگر بر روي يک بردار بکار برده شود، تعداد عناصر آنرا باز مي‌گرداند و اگر بر روي يک ماتريس بکار رود، بزرگترين بعد آنرا باز مي‌گرداند.
دستور size انعطاف‌پذيرتر بوده و مي‌تواند به روشهاي زير بکار برده شود:
اگر با يک آرگومان ورودي بکار برده شود، طول و عرض ماتريس را بازمي‌گرداند.
اگر با دو آرگومان ورودي بکار برده شود، بطوريکه آرگومان دوم 1 يا 2 باشد، بترتيب تعداد سطرها يا ستونهاي ماتريس را بازمي‌گرداند
اگر با يک آرگومان خروجي بکار برده شود، تعداد سطر و ستون ماتريس را در يک بردار سطري دو عنصري بازمي‌گرداند
اگر با دو ارگومان خروجي بکار برده شود، تعداد سطر و ستون ماتريس را بترتيب در آرگومان اول و دوم باز مي‌گرداند

2-9-چند تابع براي دستکاري آرايه‌ها
flipud : ماتريس را حول محور افقي 180 درجه مي‌چرخاند.
fliplr: ماتريس را حول محور عمودي 180 درجه مي‌چرخاند
rot90 : ماتريس را در جهت مثلثاتي 90 درجه مي‌چرخاند
diag: در صورتيکه بر روي يک ماتريس بکاربرده شود، قطر اصلي ماتريس را استخراج مي‌کند. اما اگر بر روي يک بردار بکار رود، ماتريسي قطري با عناصر آن بردار مي‌سازد
تمرین 2-3
برنامه ای بنویسید که ماتریسی دو ستونی را که مقادیر ستون اول آن نمرات دروس مختلف یک ترم یک دانشجو و مقادیر ستون دوم آن تعداد واحد مربوط هر یک از آن دروس می باشد را از کاربر بگیرد و عملیات زیر را بر روی انجام دهد
محاسبه تعداد واحدها
محاسبه معدل ترم
نمایش نتایج با پیغام مناسب

 

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت کاربردی آرایه ها در نرم افزار متلب است

برای دانلود کل پاورپوینت کاربردی آرایه ها در نرم افزار متلب از لینک زیر استفاده کنید:


دسته:

پاورپوینت کاربردی آرایه ها در نرم افزار متلب - 31 اسلاید

خرید آنلاین