پاورپوینت کاربردی ریاضی دوم ابتدایی عددهای سه رقمی - 30 اسلاید

پاورپوینت کاربردی ریاضی دوم ابتدایی عددهای سه رقمی - 30 اسلاید

پاورپوینت کاربردی ریاضی دوم ابتدایی عددهای سه رقمی - 30 اسلاید

پاورپوینت کاربردی ریاضی دوم ابتدایی عددهای سه رقمی - 30 اسلاید

پاورپوینت کاربردی ریاضی دوم ابتدایی عددهای سه رقمی - 30 اسلاید

پاورپوینت کاربردی ریاضی دوم ابتدایی عددهای سه رقمی - 30 اسلاید

پاورپوینت کاربردی ریاضی دوم ابتدایی عددهای سه رقمی - 30 اسلاید

پاورپوینت کاربردی ریاضی دوم ابتدایی عددهای سه رقمی - 30 اسلاید

پاورپوینت کاربردی ریاضی دوم ابتدایی عددهای سه رقمی - 30 اسلاید

 

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

معرفی پول

واحد پول کشورمان ریال است. پول موجود در کشورمان به صورت سکه و اسکناس می باشد. مردم ایران در قدیم برای خرید کالا از سکه استفاده می کردند. اما امروزه بیشتر از اسکناس استفاده می کنند.

به یک دسته ی 100 تایی 100 (صد) می گوییم.

به دو دسته ی 100 تایی 200 (دویست) می گوییم.

به سه دسته ی 100 تایی 300 (سیصد) می گوییم.

به چهار دسته ی 100 تایی 400 (چهارصد) می گوییم.

به پنج دسته ی 100 تایی 500 (پانصد) می گوییم.

به یک دسته ی 100 تایی 100 (صد) می گوییم.

به دو دسته ی 100 تایی 200 (دویست) می گوییم.

به سه دسته ی 100 تایی 300 (سیصد) می گوییم.

به چهار دسته ی 100 تایی 400 (چهارصد) می گوییم.

به پنج دسته ی 100 تایی 500 (پانصد) می گوییم.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت کاربردی ریاضی دوم ابتدایی عددهای سه رقمی - 30 اسلاید است؛

 

برای دانلود کل پاورپوینت کاربردی ریاضی دوم ابتدایی عددهای سه رقمی - 30 اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:

 


دسته:

پاورپوینت کاربردی ریاضی دوم ابتدایی عددهای سه رقمی - 30 اسلاید

خرید آنلاین