پاورپوینت کاربردی ریاضی دوم ابتدایی مبحث عدد و رقم - 30 اسلاید

پاورپوینت کاربردی ریاضی دوم ابتدایی مبحث عدد و رقم - 30 اسلاید

پاورپوینت کاربردی ریاضی دوم ابتدایی مبحث عدد و رقم  - 30 اسلاید

پاورپوینت کاربردی ریاضی دوم ابتدایی مبحث عدد و رقم  - 30 اسلاید

پاورپوینت کاربردی ریاضی دوم ابتدایی مبحث عدد و رقم  - 30 اسلاید

پاورپوینت کاربردی ریاضی دوم ابتدایی مبحث عدد و رقم  - 30 اسلاید

پاورپوینت کاربردی ریاضی دوم ابتدایی مبحث عدد و رقم  - 30 اسلاید

پاورپوینت کاربردی ریاضی دوم ابتدایی مبحث عدد و رقم  - 30 اسلاید

 

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

پاورپوینت کاربردی ریاضی دوم ابتدایی مبحث عدد و رقم  - 30 اسلاید

 در شمردن اشیا یا اشکال باید آن ها را به ترتیب بشمارید .

هر کدام از آن ها را فقط یک بار شمارش کنید .

آخرین عددی که بیان کردید ، تعداد اشیا یا اشکال را نشان می دهد .

 

ساعت وسیله ای است که به ما زمان را نشان می دهد . و به شکل های مختلف وجود دارد .
دسته:

پاورپوینت کاربردی ریاضی دوم ابتدایی مبحث عدد و رقم - 30 اسلاید

خرید آنلاین