پاورپوینت کاربردی آرایه ها و ساختار ها در زبان برنامه نویسی - 35 اسلاید

پاورپوینت کاربردی آرایه ها و ساختار ها در زبان برنامه نویسی - 35 اسلاید

پاورپوینت کاربردی آرایه ها و ساختار ها در زبان برنامه نویسی - 35 اسلاید

پاورپوینت کاربردی آرایه ها و ساختار ها در زبان برنامه نویسی - 35 اسلاید

پاورپوینت کاربردی آرایه ها و ساختار ها در زبان برنامه نویسی - 35 اسلاید

پاورپوینت کاربردی آرایه ها و ساختار ها در زبان برنامه نویسی - 35 اسلاید

پاورپوینت کاربردی آرایه ها و ساختار ها در زبان برنامه نویسی - 35 اسلاید

پاورپوینت کاربردی آرایه ها و ساختار ها در زبان برنامه نویسی - 35 اسلاید

پاورپوینت کاربردی آرایه ها و ساختار ها در زبان برنامه نویسی - 35 اسلاید

 

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

ADT (Abstraction data type)
آرايه ها
يونيون ها و ساختارها
ماتريس هاي اسپارس
آرايه هاي چند بعدي
چند جمله اي ها
رشته ها

ساختار - Structure
آرايه ها مجموعه داده های از يک نوع.
ساختارها داده هايی از انواع مختلف در کنار هم.

ساختار= struct.
ساختار = Record
مجموعه ای از اقلام داده ها (Field)

ماتريس اسپارس – Sparse Matrix
ماتريسی که عناصر صفر آن زياد باشد .
صرفه جويی در زمان و حافظه.

چگونه بايستي اطلاعات يك ماتريس پرصفر را در حافظه ذخيره كنيم تا حافظه كمتري مصرف شود؟ (چه ساختمان داده اي ؟)
آيا عملياتهاي مربوط به آرايه ها (ADT) بر روي اين ساختمان داده قابل پياده سازي است؟

 

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت کاربردی آرایه ها و ساختار ها در زبان برنامه نویسی - 35 اسلاید است؛

برای دانلود کل پاورپوینت کاربردی آرایه ها و ساختار ها در زبان برنامه نویسی - 35 اسلاید از لینک زیر استفاده کنید: 


دسته:

پاورپوینت کاربردی آرایه ها و ساختار ها در زبان برنامه نویسی - 35 اسلاید

خرید آنلاین