پاورپوینت کاربردی حساب دیفرانسیل و انتگرال و تابع - 34 اسلاید

پاورپوینت کاربردی حساب دیفرانسیل و انتگرال و تابع - 34 اسلاید

پاورپوینت کاربردی حساب دیفرانسیل و انتگرال و تابع  - 34 اسلاید

پاورپوینت کاربردی حساب دیفرانسیل و انتگرال و تابع  - 34 اسلاید

پاورپوینت کاربردی حساب دیفرانسیل و انتگرال و تابع  - 34 اسلاید

پاورپوینت کاربردی حساب دیفرانسیل و انتگرال و تابع  - 34 اسلاید

 

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

پاورپوینت کاربردی حساب دیفرانسیل و انتگرال و تابع  - 34 اسلاید این علم عمدتا کار دانشمندان قرن هفدهم اسث. از میان این دانشمندان میتوان به رنه دکات ،کاوالیری،فرما

و جیمز گرگوری اشاره کرد. پیشرفت حساب دیفرانسیل و انتگرال در قرن 18 با سرعت زیادی ادامه یافت، در زمره مهمترین افرادی که در این زمینه سهم داشتند میتوان به برادران برنولی اشاره کرد.در واقع خانواده برنولی همان نقشی را در ریاضیات داشتند که خانواده باخ در موسیقی ایفا کردند. تکمیل ساختار منطقی روشهای حساب دیفرانسیل و انتگرال را ریاضیدانان قرن 19 از جمله لوئی کوشی و کارل وایرشتراس بر عهده گرفتند. مطلب را با سخنی از جان فون نویمان که از ریاضیدانان بزرگ قرن بیستم است به پایان میبریم « حساب دیفرانسیل و انتگرال نخستین دستاورد ریاضیات نوین است و درک اهمیت آن کار آسانی نیست. به عقیده من،این حساب روشنتر از هر مبحث دیگری مرحله آغازی ریاضیات نوین را توصیف می کند؛و نظام آنالیز ریاضی، که توسیع منطقی آن است،هنوز بزرگترین پیشرفت فنی در تفکر دقیق به شمار می آید.

متن فوق تنها یک اسلاید از پاورپوینت کاربردی حساب دیفرانسیل و انتگرال و تابع  - 34 اسلاید است؛

برای دانلود کل پاورپوینت کاربردی حساب دیفرانسیل و انتگرال و تابع  - 34 اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:


دسته:

پاورپوینت کاربردی حساب دیفرانسیل و انتگرال و تابع - 34 اسلاید

خرید آنلاین