دانلود پاورپوینت سيكل بودجه و سازمانهاي بودجه اي - 54 اسلاید

دانلود پاورپوینت سيكل بودجه و سازمانهاي بودجه اي - 54 اسلاید

دانلود پاورپوینت سيكل بودجه و سازمانهاي بودجه اي - 54 اسلاید

 

 

 

 

 

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

وظايف بودجه ای اين سازمان به شرح زير است:

Ø1-همکاری با معاونت برنامه ریزی و راهبردی کشور در رابطه با پیش بینی درآمدها و سایر منابع اعتبار بودجه
دسته:

دانلود پاورپوینت سيكل بودجه و سازمانهاي بودجه اي - 54 اسلاید

خرید آنلاین