دانلود پاورپوینت توانمندسازي كارمندان - 51 اسلاید

دانلود پاورپوینت توانمندسازي كارمندان - 51 اسلاید

دانلود پاورپوینت توانمندسازي كارمندان - 51 اسلاید

 

 

 

 

 

 

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

دانلود پاورپوینت توانمندسازي كارمندان - 51 اسلاید

اهداف کلی :

- آشنایی فراگیران با مقرارت حاکم بر دستورالعمل نظام آموزش و توانمندسازی ماده 46 آیین نامه  استخدامی کارکنان غیر هیات علمی

 

اهداف رفتاری: فراگیران پس از دوره قادر خواهند بود:

1- تاریخچه ، تعاریف و اصطلاحات دستورالعمل نظام آموزش و توانمندسازی توضیح دهند.

2- اصول حاکم بر آموزش منابع انسانی را توضیح دهند.

3- ساختار مدیریت آموزش را می شناسند.

4- فرآیند آموزش را تشریح کنند.

5- امتیازات مترتب بر دوره های آموزشی را محاسبه و اعطا کنند.

دسته:

دانلود پاورپوینت توانمندسازي كارمندان - 51 اسلاید

خرید آنلاین