دانلود پاورپوینت پرسشنامه شخصیتی NEO - چهل و پنج اسلاید

دانلود پاورپوینت پرسشنامه شخصیتی NEO - چهل و پنج اسلاید

دانلود پاورپوینت پرسشنامه شخصیتی NEO - چهل و پنج اسلاید

 

 

 

 

 

 

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

برای هر عبارت پرسشنامه یک مقیاس درجه بندی پنج

رتبه ای وجود دارد که دارای ارزش صفر تا 4 است .

برای برخی از جمله ها این نمره گذاری از کاملا موافقم

تا کاملا مخالفم به ترتیب صفر تا 4 تعلق می گیرد و

برای برخی دیگر بر عکس

متن فوق تنها یک اسلاید از پاورپوینت مورد نظر است

 

برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید:

 


دسته:

دانلود پاورپوینت پرسشنامه شخصیتی NEO - چهل و پنج اسلاید

خرید آنلاین