پاورپوینت فساد مواد غذایی - 30 اسلاید

پاورپوینت فساد مواد غذایی - 30 اسلاید

پاورپوینت فساد مواد غذایی - 30 اسلاید

پاورپوینت فساد مواد غذایی

پاورپوینت فساد مواد غذایی

 

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

مقدمه
براي برخورداري از تغذيه مناسب و درست بايد به دو موضوع زير توجه داشت :
1ـ دريافت عوامل مختلف غذاي متناسب با نيازهاي بدن  (ماكرونوترينت ها، ميكرونوترينت ها . . .).
2ـ دريافت غذاي مورد نياز به صورت كاملا سالم و فاقد آلودگي هاي زيان بخش و در شرايطي كه مواد مغذي آن در مراحل مختلف تهيه، طبخ، نگهداري تا حد امكان حفظ گردد. آنچه كه اينك مورد بحث ما است در حقيقت همين موضوع دوم است كه معمولا تحت عنوان بهداشت مواد غذايي مورد گفتگو قرار مي گيرد.
يادآوري اين نكته براي توجه بيشتر به اهميت بهداشت مواد غذايي، سودمند است كه ممكن است غذاي مصرفي كاملا با نيازهاي جسمي انسان هماهنگ باشد و همه شرايط يك تغذيه كافي را داشته باشد اما به لحاظ آلودگي يا وجود عوامل زيان بخش در آن، سلامت انسان را به طور جدي تهديد نمايد. لذا بهداشت مواد غذايي، در واقع تضمين كننده سودبخشي غذاي مناسب و يك ركن اساسي در تغذيه صحيح است.فساد و آلودگي مواد غذايي

پاورپوینت فساد مواد غذایی

 

پاورپوینت فساد مواد غذایی


اگر چه مفهوم فساد به عنوان پيدايش تغييرات نامطلوب و زيان بخش در مواد غذائي با مفهوم آلودگي به عنوان ورود و اضافه شدن عوامل بيماري زا و نامطلوب به مواد خوردني متفاوت است، اما به هر صورت، هم آلودگي و هم فساد، هر دو به كاهش كيفيت و يا غير قابل مصرف شدن مواد غذائي منجر مي گردد، از اين رو، بدون آنكه اين دو مفهوم را يكسان و همانند بدانيم اين دو پديده را يكجا بررسي مي نمائيم:
پيامد فساد و آلودگي غالبا پيدايش شرايطي در ماده غذائي است كه مصرف آن خواه در كوتاه مدت و خواه در صورت تداوم مصرف، آثار نامطلوبي بر سلامت انسان مي گذارد.
عوامل فساد و آلودگي،گاهي مستقيما و گاهي نيز به طور غيرمستقيم مثلا فراهم كردن زمينه فعاليت عوامل ديگر، موجب تغييرات نامطلوب و بيماري زائي ماده غذائي مي شوند. آگاهي از اين نكته به انسان كمك مي كند كه مناسب ترين تدبيرها را براي كنترل عوامل فساد و آلودگي و در نتيجه فراهم كردن سلامت غذا بكار گيرد.

عوامل آلودگي و فساد مواد غذائي
دسته:

پاورپوینت فساد مواد غذایی - 30 اسلاید

خرید آنلاین